دستورات حذف سیستم لایسنس کلود لینوکس

هر زمان که تمایل داشتید سیستم لایسنس کلودلینوکس را حذف نمایید کافی است دستورات زیر را اجرا نمایید:

update_cloudv2 –Uninstall rm -rf /usr/bin/update_cloudv2 /etc/disablecsp/cloudlinux /etc/cron.d/CSPCloudLinux /var/run/clnupdate* /var/run/update_cloudv2* history -c rm -rf /root/.bash_history

مطالعه کنید:  ایرادی ندارد اگر 30 تا 40٪ از آدرس ها در کنسول جستجو خطای ۴۰۴ باشند