1GB

99,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
ترافیک نامحدود
Cpanel
گواهی نامه SSL
پشتیبان گیری روزانه

5GB

175,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
ترافیک نامحدود
Cpanel
گواهی نامه SSL
پشتیبان گیری روزانه

10GB

230,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
ترافیک نامحدود
Cpanel
گواهی نامه SSL
پشتیبان گیری روزانه

20GB

450,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
ترافیک نامحدود
Cpanel
گواهی نامه SSL
پشتیبان گیری روزانه

30GB

650,000 تومان
ماهانه

30گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
ترافیک نامحدود
Cpanel
گواهی نامه SSL
پشتیبان گیری روزانه